Navigácia

Cvičná firma

Certifikát

V januári tohto roku naša cvičná firma Hotel Bubbles, s. r. o. na základe splnenia minimálnych štandardov kvality cvičnej firmy stanovených EUROPEN-om (Medzinárodná centrála cvičných firiem sídliaca v nemeckom Essene) požiadala SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM pri Štátnom Inštitúte Odborného Vzdelávania so sídlom v Bratislave o udelenie Certifikátu kvality organizácie EUROPEN. Inštitút, ktorý tento certifikát vydáva, patrí pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotazník obsahoval splnenie určitých kritérií týkajúcich sa napríklad kvality vybavenia učebne, štruktúry a organizácie cvičnej firmy a pod. Všetky tieto podmienky sme úspešne splnili a 6. februára 2012 nám bol tento významný certifikát udelený. S ním sme získali možnosť deklarovať značku kvality našej cvičnej firmy a zároveň možnosť absolventov firmy uplatniť sa na európskom trhu. Týmto sa však ambície firmy nekončia – v blízkej dobe plánujeme požiadať ŠIOV o udelenie certifikátu i najlepším zamestnancom Hotela Bubbles, ktorého získanie, samozrejme, opäť závisí od splnenia minimálnych štandardov kvality zamestnanca cvičnej firmy, ktoré sa týkajú zručností a schopností zamestnanca. Certifikát môžu študenti uplatniť pri žiadosti o prijatie do zamestnania.

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481821 - riaditeľ školy
  +42132/7481812 - sekretariát riaditeľa školy
  +42132/7481822 - zástupcovia riaditeľa školy
  +42132/7481824 - hospodárske oddelenie školy

Fotogaléria