Navigácia

Družba

Praha

Mnohoročnou súčasťou života našej školy patria družobné vzťahy s Českoslovanskou akademii obchodní v Prahe na Resslovej ulici. Z kroniky školy sa dozvedáme, že história stretnutí sa začala v novembri 1950 počas pracovnej návštevy pražských pedagógov v Trenčíne. Okrem iných zaujímavostí nášho mesta ich upútala architektonicky zaujímavá budova, v ktorej sídli obchodná akadémia, navštívili ju a po prvom neformálnom stretnutí so slovenskými kolegami vznikol podnet na nadviazanie družobných kontaktov, ktoré trvajú nepretržite až do dnešných dní. Určite sa na Slovensku nenájde škola, ktorá by sa mohla niečím takým pochváliť.

Družobné vzťahy prešli rôznymi obdobiami a formami, ktoré sa časom vyvíjali a inovovali, ako napr. výmena predsedov maturitných komisií, pracovné programy vyučujúcich českého a slovenského jazyka, dejepisu či geografie, rôzne kultúrne podujatia, ale najdôležitejšou a najobľúbenejšou formou zostali každoročné týždenné výmenné pobyty študentov, na ktoré si spomínajú už mnohé generácie absolventov oboch škôl. Naši študenti spoznávali nielen krásy  Prahy, ale navštívili aj veľa ďalších zaujímavých miest v Českej republike a naopak, českí študenti mali možnosť vidieť a zažiť Trenčín a mnohé iné miesta nášho krásneho Slovenska. Významným aspektom spoznávania sa českých a slovenských študentov je aj ich pobyt v rodinách. Zblíženie a spriatelenie študentov družobných škôl , v nejednom prípade aj trvalé priateľstvá patria k cenným pedagogickým výsledkom oboch škôl.

Je pochopiteľné, že tieto na budúci rok už 60 ročné pretrvávajúce priateľské vzťahy  by nebolo možné udržať na formálnom princípe, ale že za nimi stáli a stoja zanietení ľudia, ktorí mali a majú úprimnú snahu o skutočné priateľstvo, porozumenie a korektné medziľudské vzťahy.

Za mnohých v našej škole treba spomenúť Ing. Martu Pristačovú, ktorá do roku 2000 skvele viedla družbu 25 rokov a bola jej srdcovou záležitosťou a riaditeľa Obchodnej akadémie Ing. Ľubomíra Jandíka, ktorý vždy mimoriadne podporoval všetky družobné aktivity.

Z pražskej obchodnej akadémie nemožno vynechať Ing. Lenku Pokornú, ktorá  niekoľko rokov úspešne viedla družobné vzťahy a neskôr vo funkcií riaditeľky školy ich naďalej aktívne podporovala. Spolu s obdivuhodným 13 - ročným úsilím Ing. Šárky Hermovej doviedli naše vzťahy do štádia, keď sa všetky naše vzájomné stretnutia stali neformálnymi, spontánnymi a hlave úprimnými a navyše sa na ne všetci vždy tešíme.

V kalendárnom roku 2009 sme mimoriadne zorganizovali až 2 výmenné pobyty študentov. Prvý júnový týždeň navštívilo Trenčín 6 pedagógov a 23 študentov z Českoslovanskej akadémie obchodní z Prahy. Celý týždeň boli českí študenti ubytovaní v slovenských rodinách. Na druhý deň po príchode si hostia prezreli našu školu, zažili jej chod a tiež sa mohli zúčastniť vyučovania na rôznych nimi vybratých predmetoch. Spolu s ubytovateľmi si prezreli Trenčín a jeho blízke okolie. Tento raz sme ich na celodenný výlet vzali do Topoľčianok, kde si mohli pozrieť klasicistický kaštieľ, ktorý sa na niekoľko rokov stal letným sídlom prvého československého prezidenta T.G. Masaryka. Navštívili aj Národný žrebčín a obdivovať šľachtené a vzácne plemená koní a neďalekú unikátnu Zubriu oboru, kde sa mohli stretnúť a odfotiť si najväčšieho európskeho cicavca – zubra európskeho.

Po vydarenom dopoludní sme popoludnie strávili v historicky známej Nitre.

Týždeň rýchlo prešiel a v piatok odchádzali pražskí študenti mimoriadne spokojní s pobytom na Slovensku, milo prekvapení vrelým prijatím a plní emócií z prežitého týždňa u nás.

Hneď po prázdninách sme začali pripravovať našu cestu do Prahy, ktorá sa uskutočnila od 05.10. 2009 do 09.10. 2009. Ako vždy aj teraz sa o nás naši pražskí priatelia o nás výborne postarali a pripravili bohatý program, teraz už pod vedením novej pani riaditeľky.

Naši študenti si prezreli partnerskú školu, zúčastnili sa jednej vyučovacej hodiny a potom v telocvični absolvovali vedomostný kvíz a rôzne športové súťaže. V stredu sme išli na celodenný výlet do Českého raja .Počasie nám mimoriadne prialo a tak asi dvojhodinovú pešiu túru sme začali v Sedmihorkách a prekrásnym prostredím skalnatého mesta sme sa dostali na zámok Hrubá Skála, odkiaľ sme mali úžasný výhľad na okolitú krajinu. Česko – slovenské dvojice študentov mali počas turistickej prechádzky zodpovedať niekoľko otázok o Českom raji a okolí. Všetky odpovede mohli získať po ceste, ak boli pozorní. Víťazná dvojica bola odmenená sladkosťami. Po ceste do Prahy sme sa zastavili v zaujímavom múzeu českého raja v Turnove. 

Okrem najznámejších a najviac navštevovaných historických častí Prahy sme mali možnosť navštíviť aj Oboru Hvězda s architektonicky zaujímavým letohrádkom, Břevnovský kláštor s bazilikou sv. Markéty a cintorín, kde sme sa pristavili pri hrobe Karla Kryla.

Aj týždeň v Prahe prešiel veľmi rýchlo a v piatok doobeda sme aj s nejakými slzičkami v očiach opúšťali Prahu s myšlienkou na naše ďalšie stretnutie. Študenti plní zážitkov a dojmov z veľkomesta, nadšení zo získania nových priateľov hodnotili celý pobyt za SUPER s jedinou výhradou, že mohol byť dlhší.

Fotografie z našich spoločných stretnutí nájdete vo fotoalbume.

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
    Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria