Navigácia

Hospodárske oddelenie

Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín

032/ 7481824    e-mail: hospodar@oa-tn.sk

0901/918394

 

Ružena Samková 

vedúca úseku technicko - ekonomických činností

 

Zuzana Fraňová

personalistka a mzdová účtovníčka školy

 

 

Katarína Kútna

všeobecná účtovníčka školy

 

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481821 - riaditeľ školy
  +42132/7481812 - sekretariát riaditeľa školy
  +42132/7481822 - zástupcovia riaditeľa školy
  +42132/7481824 - hospodárske oddelenie školy

Fotogaléria