Navigácia

Hospodárske oddelenie

Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín

032/ 7481824    0901/918394

 

Ružena Samková 

vedúca úseku technicko - ekonomických činností - - hospodar@oa-tn.sk

 

Zuzana Fraňová

personalistka a mzdová účtovníčka školy -   personalista@oa-tn.sk

 

 

Katarína Kútna

všeobecná účtovníčka školy

 

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
    Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria