Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I. AI. BI. CI. D
  2. ročník   II. AII. BII. CII. D
  3. ročník   III. AIII. BIII. CIII. D
  4. ročník   IV. AIV. BIV. CIV. DIV. E
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481821 - riaditeľ školy
  +42132/7481812 - sekretariát riaditeľa školy
  +42132/7481822 - zástupcovia riaditeľa školy
  +42132/7481824 - hospodárske oddelenie školy

Fotogaléria