Navigácia

Počet návštev: 2643905

STOROČNICA Obchodnej akadémie

STOROČNICA Obchodnej akadémie

Streda 29. 5. 2024

Streda 29. 5. 2024

Zvonenie

Zvonenie

1. hodina - 8:00 - 8:45

2. hodina - 8:50 - 9:35

3. hodina - 9:45 - 10:30

4. hodina - 10:35 - 11:20

5. hodina - 11:40 - 12:25

6. hodina - 12:45 - 13:30

7. hodina - 13:35 - 14:20

 

Kalendár

INFORMÁCIE

 • Výsledková listina študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia
  OA_vysledkova_listina.pdf


  Výsledková listina študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
  BIL_vysledkova_listina.pdf

  Bližšie informácie k nastúpeniu, resp. k nenastúpeniu na štúdium, alebo k možnosti odvolania sa voči neprijatiu boli zaslané zákonným zástupcom prostredníctvom systému EduPage, alebo e-mailom.

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu

  M. Rázusa 1, Trenčín

  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

  UČITEĽ VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV

  S APROBÁCIOU MATEMATIKA

  Všetky potrebné informácie k výberovému konaniu nájdete v priloženom dokumente:

  vyberove_konanie_ucitel_matematika.pdf

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu

  M. Rázusa 1, Trenčín

  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

  UČITEĽ ODBORNÝCH PREDMETOV

  SO ZAMERANÍM NA INFORMATIKU

  Všetky potrebné informácie k výberovému konaniu nájdete v priloženom dokumente:

  vyberove_konanie_ucitel_informatika.pdf

 • Školské kolo MDE 2024 sa uskutočnilo 15. mája 2024. Zúčastnilo sa ho 2 374 žiakov zo 174 stredných škôl.

  Do súťaže sa zapojilo 14 študentov z II.A a II.B triedy. Najúspešnejší boli študenti z II.A triedy:

  1. Karin Mokričková – 93,39%
  2. Juraj Mikláš – 80%
  3. Nikol Gerbelová - 76,7%

  Test prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 57,64 %. Priemer našich študentov bol 60,7%.

 • Natália Igazová, študentka V. A triedy sa stala najlepšou "Mladou účtovníčkou" na Slovensku, keď zvíťazila v celoslovenskom finále súťaže Olympiáda "Mladý účtovník", organizovanej firmou KROS. O tom, že naša škola vychováva tých najlepších účtovníkov na Slovensku, však svedčí aj 5. miesto Klaudie Opátovej (V. A) a 7. miesto Vladimíry Hankovej (V.A). Do 30-členného finále sa naše študentky prebojovali spomedzi 144 súťažiacich z celého Slovenska. Okrem zaujímavých finančných cien, sú všetky 3 naše študentky automaticky prijaté na ľubovoľnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a víťazka získava platenú stáž v audítorskej spoločnosti KPMG.

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
  M. Rázusa 1
  911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria