Navigácia

Počet návštev: 3568281

STOROČNICA Obchodnej akadémie

STOROČNICA Obchodnej akadémie

Štvrtok 2. 12. 2021

Štvrtok 2. 12. 2021

Kalendár

INFORMÁCIE

 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) treba prostredníctvom edupage vyplniť VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, treba si tlačivo vytlačiť, vypísať a odovzdať triednemu učiteľovi. Je k dispozícii v ľavom menu COVID).

 • V dňoch 15. a 16. 11. 2021 sa uskutočnil MVCF online priestore. Naša cvičná firma ZecMa, s. r. o., ktorá sa zaoberá organizáciou kurzov varenia získala 2 ocenenia:

  2. miesto v súťaži Najlepší leták,

  3. miesto v súťaži Najlepší e-shop.

  Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Aj tento rok sa naša škola zapojí do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorá už 4. rok spríjemňuje vianočné sviatky seniorov na celom Slovensku.

  V minulom roku sa nám podarilo pripraviť 32 krabičiek plných lásky, ktoré neskôr putovali do rúk seniorom v Rybanoch. Krabičky boli starostlivo a s láskou pripravené a „bolo krásne vedieť, že niekomu na nás záleží,“ uviedol senior z Rybian, ktorý v januári telefonoval do školy, aby sa osobne poďakoval.

  Krabičky a mikulášske balíčky bude pripravovať trieda IV. A spolu s Mgr. Jaroslavou Kadákovou. V prípade, že sa aj vy rozhodnete niečím prispieť, prineste svoje darčeky do triedy IV. A alebo p. Kadákovej do kabinetu SJL na 2. pochodí do 26. 11. 2021.

 • Veľký úspech našich študentov!

  Dňa 10.11. 2021 sa naši študenti zúčastnili na simulovanom rokovaní Rady EU. Úspešný vzdelávací projekt a zároveň súťaž sa tento rok presunul do online priestoru. Súťažiaci si mohli vyskúšať, ako sa rozhoduje na úrovni Európskej únie, rokovali o riešení šírenia teroristického obsahu online, zapájali sa do diskusií o podobe EU.

  1. miesto Petrulová Petra Eva, II.A
  2. miesto Rajčanová Natália, III.A

  Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa úspechov na modelovom zasadnutí inštitúcií EU v Brne, ktoré sa uskutoční v polovici decembra 2021.

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria