Navigácia

Psychológ

Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Poradenstvo a prevencia

Bojnická cesta č. 47

971 01 Prievidza

 

kabinet výchovného poradcu na OA Trenčín č. dverí 412 - 2. poschodie

OKTÓBER

3. 10.

pondelok

9.00

12.00

NOVEMBER

7. 11.

pondelok

9.00

12.00

DECEMBER

5. 12.

pondelok

9.00

12.00

JANUÁR

9. 1.

pondelok

9.00

12.00

FEBRUÁR

6. 2.

pondelok

9.00

12.00

MAREC

6. 3.

pondelok

9.00

12.00

APRÍL

3. 4.

pondelok

9.00

12.00

MÁJ

15. 5.

pondelok

9.00

12.00

JÚN

5. 6.

pondelok

9.00

12.00

 

V naliehavých prípadoch: 0905 167 711, 0907 593 122 každý deň v čase 13:00 - 17:00 hod.

 

- poradenstvo pri riešení výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

- poradenstvo pri riešení problémov v medziľudských vzťahoch v škole, v rodine, v partnerstve

- poradestvo pri problémoch s učením, správaním, dochádzkou ako aj pri vyskytnutí akýchkoľvek psychických problémov
 ( strach, úzkosť, zlá nálada, problémy s drogami a pod.)

- poradenstvo pre rodičov a žiakov samotných pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu či zamestnaní

- poradenstvo pre pedagógov a vedenie školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov jednotlivých žiakov a celých tried

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
    Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria