Navigácia

Psychológ

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne

POMOC V KRÍZOVEJ SITUÁCII v súvislosti s koronavírusom

 

Podporné linky pre žiakov, rodičov, pedagógov, ktoré zriadili odborné pracoviská v súvislosti s koronavírusovou krízou

 

CPPPaP v Trenčíne  www.cpppaptn.sk

(Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie) zabezpečuje

- starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii

- telefonicky na čísle: 0901 711 744 (od 8:00 do 13:00 hod.)

- e-mailom na adrese: cpppaptn@cpppaptn (každý pracovný deň do 13.00 hod.)


 

VÚDPaP  www.vudpap.sk

(Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie)

- pre rodičov, žiakov, pedagógov:  e-mail: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

 

- pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa

  Linka podpory: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

 

- pre rodičov a tínedžerov

  Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 833 (pracovné dni od 9:00 do 18:00)


 

IPčko – internetová poradňa pre mladých  www.ipcko.sk

- poskytuje anonymnú bezplatnú psychologickú a sociálnu pomoc mladým

  cez chat alebo e-mail – denne – od 7:00 do 24.00 hod.


 

Linka Detskej Dôvery – pre deti, žiakov, tínedžerov, rodičov:

- informácie o možnostiach komunikácie na:

- https://www.linkadeti.sk/kategoria/linka-detskej-dovery


 

 

 

Poradenstvo a prevencia

 

 

-  poradenstvo pri riešení výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov, ako aj žiakov so

  špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

 

- poradenstvo pri riešení problémov v medziľudských vzťahoch v škole, v rodine, v

  partnerstve

 

- poradenstvo pri problémoch s učením, správaním, dochádzkou ako aj pri výskyte

  akýchkoľvek psychických problémov, ako strach, úzkosť, zlá nálada,

  problémy s drogami apod.

 

- poradenstvo pre rodičov a žiakov samotných pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu či zamestnaní

 

- poradenstvo pre pedagógov a vedenie školy pri riešení výchovných a vzdelávacích

  problémov jednotlivých žiakov a celých tried

 

 

Online poradňa  IPčko

 

- internetová poradňa pre mladých. Poskytuje bezplatnú, anonymnú

  psychologickú a sociálnu pomoc denne od 7:00 do 24:00 hod. cez chat a email.

 

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
    Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria