Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A
I. B
II. A Triedny učiteľ PhDr. Erich Vladár
II. B Triedny učiteľ Ing. Eva Trnavská
II. C Triedny učiteľ Mgr. Rastislav Valach
II. D Triedny učiteľ Ing. Katarína Potočková
III. A Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Kadáková
III. B Triedny učiteľ Mgr. Martin Kováč
III. C Triedny učiteľ Ing. Erika Senková
III. D Triedny učiteľ Mgr. Terezia Ondráčková
IV. A Triedny učiteľ Ing. Anna Škodáčková
Triedny učiteľ Mgr. Alena Pašková
IV. B Triedny učiteľ PhDr. Miroslava Marčeková
IV. C Triedny učiteľ Ing. Silvia Kamenská
IV. D Triedny učiteľ Ing. Anna Mišúnová

© aScAgenda 2020.0.1222 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2020

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
    Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria