Navigácia

Duálne vzdelávanie

 

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne vstupuje do systému duálneho vzdelávania (SDV) aj v školskom roku 2020/2021.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zamestnávateľa. Podľa schváleného učebného plánu žiak absolvuje teoretickú časť vzdelávania v škole a praktickú časť vzdelávania priamo na pracovisku zamestnávateľa.

Záujem o duálne vzdelávanie je možné prejaviť už pri podávaní prihlášok na strednú školu, keď žiak odovzdáva prihlášku na strednú školu na základnej škole. K prihláške môže žiak priložiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v SDV pre účely prijímacieho konania, ktoré vydá žiakovi zamestnávateľ, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Na našej webovej stránke v najbližších dňoch zverejníme a priebežne budeme aktualizovať ponuku zamestnávateľov, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní (zamestnavatelia_OA_TN_2020-2021.pdf). Žiaci môžu prejaviť svoj záujem o duálne vzdelávanie aj dodatočne – po prijatí na  našu školu.

So žiakom a so zákonnými zástupcami neplnoletého žiaka, ktorý bol prijatý na štúdium na našu  školu na základe výsledkov prijímacieho konania a ktorý sa zapísal na našu školu, môže zamestnávateľ uzatvoriť učebnú zmluvu.

Za školu je poverená koordináciou duálneho vzdelávania Ing. Dana Kadlicová, tel.: 0901 918 393.

 

Podrobnejšie informácie o SDV - systém duálneho vzdelávania nájdete TU .

 

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne ponúka SDV od školského roku 2019/2020.

Informácie o zamestnávateľoch, ktorí vstúpili do SDV s OA Trenčín nájdete v priloženom súbore

 

zamestnavatelia_OA_TN_2019-2020.pdf

Zamestnavatelia_OA_TN_2020-2021.pdf

 

Aktualizovaný zoznam zamestnávateľov SDV :

Zamestnavatelia_OA_TN_2020-2021-1.pdf

Zamestnavatelia_OA_TN_2020-2021-2.pdf

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
    Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria