Navigácia

DUÁLNE VZDELÁVANIE

 

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne vstupuje do systému duálneho vzdelávania (SDV) aj v školskom roku 2021/2022.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zamestnávateľa. Podľa schváleného učebného plánu žiak absolvuje teoretickú časť vzdelávania v škole a praktickú časť vzdelávania priamo na pracovisku zamestnávateľa.

Záujem o duálne vzdelávanie je možné prejaviť už pri podávaní prihlášok na strednú školu, keď žiak odovzdáva prihlášku na strednú školu na základnej škole. K prihláške môže žiak priložiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v SDV pre účely prijímacieho konania, ktoré vydá žiakovi zamestnávateľ, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.  Žiaci môžu prejaviť svoj záujem o duálne vzdelávanie aj dodatočne – po prijatí na  našu školu.

So žiakom a so zákonnými zástupcami neplnoletého žiaka, ktorý bol prijatý na štúdium na našu  školu na základe výsledkov prijímacieho konania a ktorý sa zapísal na našu školu, môže zamestnávateľ uzatvoriť učebnú zmluvu.

Za školu je poverená koordináciou duálneho vzdelávania Ing. Dana Kadlicová, tel.: 0901 918 393.

 

Podrobnejšie informácie o SDV - systém duálneho vzdelávania nájdete TU .

Zamestnavatelia_OA_TN_SDV.pdf

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
    Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria