Navigácia

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  12.  februára 2020 sa zúčastnili žiaci 1.  ročníka (Ján Kobezda) a  4.  ročníka (Kristína Kurincová)  krajského kola olympiády v anglickom jazyku v kategórii  2B  a 2C1.

   

     Kategória 2B (3. a 4. ročník):  2. miesto - Kurincová Kristína (IV. A)

   GRATULUJEME A  ŽELÁME VEĽA ĎALŠÍCH  ÚSPECHOV!

   

  Okresné kolo sa konalo 15.  januára 2020 za účasti aj našich žiakov 1. – 4. ročníka  v kategórii 2A, 2B  a 2C2.

   

  Kategória 2A (1. a 2. ročník):

  4. miesto - Omelková Klára (II. A)

  Kategória 2B (3. a 4. ročník):

  1. miesto - Kurincová Kristína (IV. A)

  Kategória 2C2 (anglofónni žiaci):

  3. miesto - Jaššová Adela (I. D)

   

  Kristína Kurincová postupuje do krajského kola.  

  GRATULUJEME A KRISTÍNKE ŽELÁME VEĽA ÚSPECHOV V ĎALŠOM KOLE!

   

   

  Školské kolo sa konalo 5. novembra 2019. Ide už o 30. ročník tejto olympiády.

   

  Zúčastnili sa žiaci 1. – 4. ročníka v kategórii 2A, 2B, 2C1 a 2C2. s týmito výsledkami.

   

  Kategória 2A (1. a 2. ročník):

  1. miesto - Omelková Klára (II. A)
  2. miesto - Nemcová Nicol (I. B)

     Kategória 2B (3. a 4. ročník):

  1. miesto - Kurincová Kristína (IV. A)
  2. miesto - Dohňanská Andrea (IV. D)
  3. miesto - Ondračková Klára (III. B)

  Kategória 2C1 (bilingválny typ výučby):

  1. miesto – Kobezda Ján (I. A)

  Kategória 2C2 (anglofónni žiaci):

  1. miesto - Jaššová Adela (I. D)

  Ján Kobezda, Adela Jaššová, Klára Omelková  a Kristína Kurincová postupujú do obvodného kola.  

  GRATULUJEME!

 • Ples OA

  sa konalk 12. februára 2020

 • Exkurzia

  Dńa 13. febrára 2020 sme pod vedením Ing. Petríkovej a Ing. Balajovej navštívili Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Prezreli sme si aktuálnu výstavu Horizonty súčasnosti i priestory novej knižnice. Ďakujeme pracovníkom galérie za pútavý výklad a veľa informácií o činnosti galérie.

  Trieda III. A

 • SOČ

  Školské kolo sa konalo 11. februára 2020.

 • Študentské voľby 2020

 • Olympiáda MLADÝ ÚČTOVNÍK

  Dňa 30. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo:  Olympiáda "Mladý účtovník" pre žiakov 4. ročníka.

  1. miesto obsadila:  Dzinová Dominika IV. A trieda

  2. miesto: Kurincová Kristína IV. A  trieda

  3. miesto: Kubicová Romana IV. C trieda.

  Žiačky umiestnené na 1. a 2. mieste postupujú do regionálneho kola. Všetkým trom žiačkam srdečne blahoželáme.

 • Olympiáda ľudských práv

  Na  celoštátnom kole Olympiády ľudských práv nás bude reprezentovať Lucia Lehocká z 2.A triedy.

  Dňa 6. februára sa uskutočnilo krajské kolo OĽP v Prievidzi, na Gymnáziu V.B. Nedožierského. Študentov čakal náročný test a ústna odpoveď na jednu z dvadsiatich téz. Hodnotila sa úroveň argumentácie, kritické myslenie , vlastný názor a orientácia v problematike. Do celoslovenského kola Lucia postúpila z ôsmeho miesta.  V silnej konkurencii 64 študentov nás bude reprezentovať na celoštátnom kole 22. ročníka OĽP v Omšení.

   Želáme veľa úspechov!  

 • „Rozhoduj o Európe – staň sa na deň tvorcom európskej politiky“.

   Naše študentky sa zúčastnili modelového zasadnutia inštitúcií EU v Bratislave.

  V rámci projektu „Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky“ sa v dňoch 22.-26. januára 2020 v Bratislave uskutočnilo modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie. Sedemdesiat študentov zo Slovenska a Čiech mali možnosť diskutovať s europoslancami, zástupcami EU inštitúcií. Hlavnou časťou programu bolo jednanie v inštitúciách EU, v Európskom parlamente a Rade EU, kde sa študenti vžili do úlohy ministrov členských štátov a europoslancov a riešili dva legislatívne návrhy, ktorými sa inštitúcie EU v minulosti skutočne zaoberali. Natália Rajčanová z 1.A triedy zastávala post ministerky Rady EU,  Lucia Miksová a Lucia Lehocká z 2. A triedy  boli poslankyňami EU parlamentu: „Podľa nás nie je fér, keď si politici členských štátov privlastňujú úspechy EU  a svoje neúspechy v domácej politike hádžu na EU. Pritom sami jej legislatívu a smernice tvoria. Podujatie bolo pre nás veľmi inšpirujúce. Zistili sme, ako fungujú  rokovania v EU inštitúciách, ako diskutovať a presadiť svoj návrh, získali sme veľa nových priateľov  .“  Veľký úspech našich študentov!

  5. novembra  2019 sa naši študenti zúčastnili úspešného vzdelávacieho projektu, kde si vyskúšali, aké je to zastupovať štát na pôde Rady Európskej únie. Riešili návrh o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie odpadových vôd. Simulovali rozhodovací proces na úrovni EU, zapájali sa do diskusií o podobe EU.

  1. miesto  Natália Rajčanová, I.A
  2. miesto  Lucia Miksová, II. A
  3. miesto  Lucia Lehocká, II.A

  Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole, kde bude silná konkurencia študentov z Českej republiky.

 • SWAP

  Na našej škole sa dňa 30.1. 2020 uskutočnila 1. výmenná burza oblečenia SWAP. 

  Študenti doniesli oblečenie, ktoré nepotrebujú a je ešte nositeľné  a mohli si odniesť iné, ktoré sa im páči. 

  Cieľom akcie je recyklácia a ďalšie využitie už nepotrebných odevov. Veci, ktoré sa nevymenili, študenti odnesú do sociálneho šatníka alebo na charitu. 

  Nadšenci z 1.A triedy,  ktorí sa podujali zorganizovať túto akciu, dúfajú, že sa uskutoční koncom školského roka aj jej letná verzia. 

 • Pamätnica OA

  Milí naši absolventi!

   

  Pri príležitosti 100. výročia založenia našej školy sme vydali pamätnicu, ktorá okrem iného zahŕňa  aj všetkých žiakov od vzniku školy.

  Kto by mal záujem vlastniť túto pamätnicu, môže si ju na Obchodnej akadémii Milana Hodžu kúpiť a to v  pracovných dňoch v čase od 8.00 – 14.00 h. Hodnota pamätnice je 5 €.

   

 • Olympiáda - NJ

  Dňa 16.1.2020 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.

  V kategórii 2.B sa umiestnil Ondrej Kopčan IV.B na 4. mieste

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Ekonomická olympiáda

  Predbežný termín KRAJSKÉHO KOLA Ekonomickej olympiády:

  Kedy:  21. 02. 2020 t. j. v piatok

  Kde:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Študentská 2, AULA CP 105, Trenčín.

   

   

  Aj vďaka vám, našim štvrtákom, ktorí sa zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády, sa podarilo vytvoriť nový rekord v počte zapojených škôl aj súťažiacich.

  Zaregistrovalo sa 204 škôl a test školského kola vyklikalo viac ako 6 500 študentov a 696 z nich postúpilo do krajského kola / termíny + príprava - dozviete sa na hodinách POE , krajské kolá budú prebiehať písomne od 30. 01. 2020 - 28.02. 2020 v každom krajskom meste/.

  POSTUPUJÚCI:

  1. Dzinová Dominika

  2. Jandušíková Anna

  3. Kikuš Adam

  4. Kurincová Kristína

  5. Nevláčilová Sabína

  6. Pajtinková Annamária

  7. Petráš Roman

  8. Štefániková Sophia

  9. Zahradníková Ema

   

  Dňa 10. 12. 2019 / utorok / sa cez 5. vyučovaciu hodinu konala v A2 "EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA", na ktorej si preverili svoje vedomosti žiaci 4. ročníka.

  Testovanie trvalo 40 minút. Študenti zodpovedali 25 otázok. Poradie študentov v školskom kole za jednotlivé kraje bude zverejnené

  20. 12. 2019 na webových stránkach INESS. Z každej školy postúpi minimálne jeden súťažiaci / podmienkou je 60% úspešnosť, teda aspoň 15 bodov z 25/ a maximálne desať študentov.

  Termíny krajských kôl budú zverejnené na webe INESS / január 2020 /.

  Ďakujeme štvrtákom, že sa prihlásili a tak reprezentovali našu školu v 3. ročníku súťaže.  

                                                                                                                         Ing. Kamenská Silvia

 • Participatívne rozpočtovanie - zhodnotenie

  V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do projektu participatívneho rozpočtovania. V rámci tohoto projektu bolo škole poskytnutých 1 000 € a žiaci mali rozhodnúť ako s nimi naloží. V našej škole sa do hlasovania dostali tri projekty:
  1. Stroj na filtrovanú vodu
  2. Kaviarnička
  3. Skrášľovanie tried.
  Víťazným projektom sa po hlasovaní žiakov stal stroj na filtrovanú vodu, ktorý už od septembra tohto roku funguje na prízemí vedľa automatu na kávu.

  Okrem toho, že škola dostala 1 000 € na realizáciu projektu, boli odmenení aj žiaci, ktorí tento projekt pripravovali. Zúčastnili sa oceňovania, ktoré sa konalo na Trenčianskom hrade a jedna žiačka sa zúčastnila výletu do Štrasburgu - do Európskeho parlamentu.

 • PARLAMENT

  Dňa 12. 12. 2019 sa žiaci II. B a II. C triedy zúčastnili exkurzie v NR SR pod vedením Ing. Žáčikovej, Ing. Jurčovej a Mgr. Kováča.

  Počas prehliadky budovy parlamentu nás p. sprievodkyňa veľmi pútavou formou oboznamovala s históriou parlamentarizmu ako aj so súčasnou činnosťou a fungovaním parlamentu. Žiaci s ňou živo diskutovali o blížiacich sa parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia koncom februára 2020.

  Na záver sme si v kinosále pozreli dokumentárny film k výročiu Nežnej revolúcie.

  Exkurzia splnila svoj účel a študenti si tak prehĺbili svoje vedomosti z Ústavného práva.

 • Fitness MS

  S veľkou radosťou a pýchou oznamujeme, že Miška Pavleová zo IV. D triedy sa stala v Budapešti Majsterkou sveta vo fitness juniorov a v Bratislave Majsterkou sveta vo fitness žien pre rok 2019 a zároveň tiež dvojnásobnou absolútnou víťazkou celej kategórie fitness.

 • TSK Florbalki SK Cup 2019

  Naše žiačky obsadili 1. miesto  a obhájili minuloročné víťazstvo. Gratulujeme !!!

 • Hádzaná žiačok SŠ

  V okresnom kole dňa 3. 12. 2019 sme obsadili krásne 1. miesto.

  GRATULUJEME !!!

 • Konferencia prezidentov JA firiem

 • XV. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV SOŠ

  VI. ročník v odbore  OBCHODNÁ AKADÉMIA

  26. 11. – 27. 11. 2019 získali KRISTÍNA KURINCOVÁ IVETA MALÍČKOVÁ, žiačky IV. A triedy,

  1. miesto

  v súťaži, ktorú organizovala Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri SOPK. Usporiadateľom bola Obchodná akadémia Považská Bystrica. Žiačky preukázali výborné vedomosti a zručnosti z účtovníctva, ekonomiky, makroekonómie, práva a anglického jazyka.    

   

  GRATULUJEME!

   

 • Poznávací zájazd do Anglicka 10. - 15. 11. 2019

  V dňoch 10. – 15. novembra 2019 sa 20 študentov z tried I. C, I. D, II. B, II. C, III: A a III. C pod pedagogickým dohľadom Ing. Feriancovej a RNDr. Zubčeka zúčastnilo poznávacieho zájazdu do Anglicka. Cieľom bol Londýn a dve známe historické miesta v jeho blízkosti – Windsor a Cambridge. Cesta začala skoro ráno v nedeľu o 4.00. Dlhší čas v autobuse nám spríjemňovali historické a dokumentárne filmy z anglického prostredia. Do prístavného mesta Calais sme prišli v pondelok v ranných hodinách, kde sme po pasovom odbavení nastúpili na trajekt do Doveru. Odtiaľ nás autobus zaviezol do Londýna. Prehliadku sme začali v Greenwichi. Navštívili sme kráľovský park s planetáriom a areálom nultého poludníka, previezli sme sa vláčikom DLR do City of London – finančného centra Londýna, vyšli na most Tower Bridge a obdivovali veľkoleposť Tower of London. V popoludňajších hodinách sme sa typickým londýnskym poschodovým  autobusom – doubledeckerom presunuli k pešiemu mostu Millenium Bridge, na druhej strane ktorého sme aspoň zvonka obdivovali Modern Tate Gallery a zrekonštruované divadlo Williama Shakespeara Globe Theatre. Potom sme v pešej prehliadke pokračovali k najväčšej katedrále St. Paul´s Cathedral. Večer nás na „checking pointe“ už čakali rodiny, ktoré si nás rozviezli do svojich domovov na večeru a zaslúžený spánok.

  Na druhý deň v dopoludňajších hodinách sme navštívili múzeum Bank of England, kde si žiaci interaktívnou formou priblížili históriu a súčasnosť tejto banky, ako aj finančníctva vo Veľkej Británii. Žiaci dostali pracovný list a na zobrazených paneloch a exponátoch hľadali odpovede na testové otázky. Mohli si poťažkať pravú zlatú tehličku, poskladať puzzle, vidieť zábery z histórie stavania banky alebo zbrane ochranky banky v jej prvých desaťročiach. Popoludnie sme mali vyhradené na najväčší nepretržite obývaný hrad v Anglicku - Windsor. Okrem mnohých sál s expozíciami z histórie hradu a jeho obyvateľov sme si prezreli štátne apartmány zariadené luxusným vyrezávaným nábytkom zdobeným zlatom z Anglicka a Francúzska s obrazmi od Rembrandta, Rubensa a Van Dycka. Mohli sme vojsť aj do kaplnky sv. Juraja, ktorá bola pôvodne domovom dvadsiatich šiestich rytierov a dám známeho Podväzkového rádu. Sú v nej pochovaní viacerí anglickí králi, vrátane asi najznámejšieho – Henricha VIII. Po prehliadke hradu sme sa ešte poprechádzali po samotnom mestečku Windsor a po návrate do Londýna si nás už večer opäť vyzdvihli anglické rodiny.

  Streda bola vyhradená univerzitnému mestečku Cambridge, ktoré leží na brehu rieky Cam asi 90 km od Londýna. Tu študovali a pracovali ľudia ako John Milton, Isaac Newton a Charles Darwin, alebo ešte nedávno najväčší fyzik súčasnosti Steven Hawking.V meste je 26 samostatných vysokých škôl – colleges, pre krátkosť času sme mohli vstúpiť na pôdu len jednej z nich - King´s College, kde nás všetkých ohromila obrovská gotická katedrála s nádhernými maľbami, klenutými stropmi, vitrážami a oltárnou maľbou – dielom Klaňanie sa kráľov od Rubensa. V tejto katedrále prebiehajú aj imatrikulácie nových študentov. Voľný čas sme využili na prehliadku tohto mestečka, začínajúcich predvianočných trhov či návštevu predajne kníh a učebníc Cambridge University Press.

  V posledný deň pobytu – vo štvrtok – nás čakal opäť Londýn. Žiaci sa rozlúčili so svojimi rodinami, naložili zväčša objemnejšiu batožinu do kufrov autobusu a pripravili sa na odjazd do centra mesta. Absolvovali sme pešiu prehliadku mesta – nábrežie Temže, odfotili sme si Palace of Westminster, rekonštruovaný Big Ben, videli sme vládnu štvrť Whitehall s časťou ulice Downing Street, pamätník vojnových veteránov Cenotaph a pozreli sme si výmenu jazdnej stráže. V St. James´s Parku sme obdivovali nádhernú parkovú výzdobu, rýchle veveričky a kŕdle vodného vtáctva v a pri jazierkach. Najväší úspech mal asi veľký pelikán. Väčšina zvieratiek bola nebojácna, zvyknutá na davy ľudí. Prehliadka pokračovala ku kráľovskémusídlu Buckingham Palace. Škoda, že sa v tento deň nekonala tradičná výmena stráži, ale turistov pred ním bolo stále dosť. Potom sme sa vydli cez ulicu Pall Mall na námestie Trafalgar Square so sochou admirála Nelsona, pripomínajúcou víťaznú námornú bitku pri Trafalgare v roku. Hneď pri námestí bola Národná galéria so vzácnymi zbierkami obrazov. Potom sme cez krásne vyzdobené trhovisko Covent Garden prešli na námestie Picadilly Circus, známe svojimi veľkoplošnými neónovými reklamami, ale aj sochou ktorá bola umiestnená na počesť grófa Shaftesburyho, bojovníka proti využívaniu detskej práce. Tu sme mali posledný rozchod, s možnosťou náposledných nákupov napríklad na blízkych uliciach Regent Street a Oxford Street, ktoré sa už pripravovali na v ten večer začínajúce rozsvietenie vianočnej výzdoby, spojené s hudobným koncertom, takže davy ľudí boli ešte násobne hustejšie ako dovtedy....

  Večer sme po krátkej poslednej ceste londýnskym metrom nastúpili do autobusu, unavení, ale šťastní, plní krásnych zážitkov a dojmov. Aj keď nás čakala opäť vyše 24-hodinová spiatočná cesta, všetci sme sa už tešili domov.

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria