Navigácia

 • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,

  radi by sme vás poprosili, aby ste ZAHLASOVALI za našu školu a pomohli nám získať novú počítačovú učebňu.

  Ako na to?

  Súťaž prebieha na stránke https://nanovylevel.sk/

  1. Stlačte HLASUJ ZA SVOJU ŠKOLU,
  2. V políčku ŠKOLA napíšte: Obchodná akadémia Trenčín – ponúkne sa názov a sídlo našej školy, na ktoré kliknete,
  3. Vyplníte: meno, priezvisko, emailovú adresu a vzťah k našej škole,
  4. Navštívite svoj email, kde kliknete na link potrebný pre započítanie vášho hlasu.

  ĎAKUJEME za váš čas.

 • LITERÁRNA SÚŤAŽ ROK 1968

  Víťazkami školského kola súťaže vlastnej literárnej tvorby Spýtaj sa starých rodičov na rok 1968, vyhlásenej Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, sa stali Terézia Pasminková z III. A, Annamária Pajtinková z III. D, Andrea Gunárová z II. C a Alena Večerová zo IV. B

  Terézia Pasminková postúpila do celoslovenského kola.

   

  Všetky 4 dievčatá sa zúčastnia na vyhodnotení súťaže na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave dňa 7. 12. 2018.

   

  Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 • Participatívne rozpočtovanie - zapájame sa !!!

  Naša škola bola vybraná do pilotného ročníka participatívneho rozpočtovania na stredných školách. Škola dostane od TSK finančný príspevok vo výške 1 000,-€. Školský participatívny rozpočet predstavuje príležitosť pre študentov zapojiť sa do rozhodovania o tom, na aký účel škola minie túto sumu. Môže ísť o zveľadenie školskej klímy, prostredia, separovanie odpadov, vybudovanie oddychovej miestnosti pre študentov, školský časopis, bezbariérový prístup, stojany na bicykle... Nápadom a kreativite sa medze nekladú.

  Študenti pripravia návrhy, ktoré sformulujú do projektov. Za tie sa potom bude hlasovať prostredníctvom elektronickej aplikácie a projekty, ktoré dostanú najviac hlasov, sa budú realizovať.

 • STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

  Dňa 30. 11. 2018 sa vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne konalo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. 

   

  Srdečne gratulujeme a za peknú reprezentáciu školy ďakujeme FILIPOVI  ČAŇOVI z III. D, ktorý získal Cenu primátora mesta Trenčín v žánri poézia.

   

   

   

 • MEET- THE- EU, stretnutie českých a slovenských študentov

  V dňoch 19. – 21. novembra 2018 sa študenti z 2.A triedy Alexandra Mohammadzade a Erik Pekarovič zúčastnili seminára MEET-THE-EU v Hôrke nad Moravou a v Olomouci.

  Členovia tímu EUTIS si pre nás pripravili bohatý program, ktorý pozostával z metód neformálneho vzdelávania, venovali sme sa európskej integrácii, diskutovali o výhodách a nevýhodách členstva v EU, o fungovaní inštitúcií EU. Netradičným spôsobom sme spoznávali Olomouc a jeho históriu. Program sme ukončili simuláciou jednania Rady Európy. Podujatie bolo pre nás veľmi inšpiratívne, najmä diskusie s českými priateľmi a odborníkmi na európsku politiku.

  Ďakujeme organizátorom: CZ – EUTIS, SK – Centrum pre európsku politiku (CEP),v spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  školské kolo sa konalo 19.  novembra 2018. Zúčastnili sa ho žiaci 1. – 4. ročníka  v kategórii 2A a  2B.

   

  Kategória 2A (1. a 2. ročník):

  1. miesto - Habánek Boris (II.A)
  2. miesto -  Hegyiová Nikola (II.B)
  3. miesto -  Kunová Sabína (I. A)

     Kategória 2B (3. a 4. ročník):

  1. miesto - Večerová Alena (IV.B)
  2. miesto - Cesneková Natália (IV.D)
  3. miesto  - Štefániková Sophia (III.C)

  Boris Habánek a Alena Večerová postupujú do obvodného kola. GRATULUJEME!

 • IMATRIKULÁCIA

  žiakov prvého ročníka je za nami. Gratulujeme víťazom - I. D a ďakujeme všetkým prvákom, ktorí sa na tie tohtoročné imatrikulácia veľmi tvrdo pripravovali.

 • Stolný tenis

  Dňa 10. 10. 2018 sa konalo okresné kolo žiakov a žiačok SŠ v stolnom tenise na ZŠ Kubranská v Trenčíne.

  Naše žiačky obsadili  2. miesto a žiaci 3. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Tanečný klub Dukla Trenčín

  a Tanečná škola Paškovcov hľadá pohybovo zdatných mužov vo veku 16 - 18 rokov na aktívne tancovanie.

  Ak máte záujem, môžete sa prísť pozrieť do sály Strednej umeleckej školy v Trenčíne na Staničnej ulici 352/8 každú stredu od 17:15 - 18:45 h. Tešia sa na vás manželia Paškovci a TK Dukla Trenčín.

  Pre viac informácii píšte na: eva.dusan.paska@gmail.com

 • Projekt Don@u

  V školskom roku 2017/2018 naša škola spolupracovala na medzinárodnom projekte Don@u online za účasti 12 krajín.

  Kristína Kurincová a Kristína Žúžiová 5. – 11. 7. 2018 reprezentovali našu školu a Slovensko na Donaufeste a stretnutí mládeže v meste ULM v Nemecku.

 • Olympiáda Mladý účtovník

  Školské kolo sa konalo 22. 6. 2018 s výsledkami:

  1. miesto Panáčková Ľubica - III. A

  2. miesto Chorvátová Martina - III. C

  3. miesto Hajas Lukáš - III. A

  GRATULUJEME !!!

 • Exkurzia do Múzea Holokaustu v Seredi

  V rámci prierezovej témy „ Holokaust a ľudské správanie“ študenti 2.A, 2.B, 2.C a seminára medzinárodné vzťahy  navštívili jediný zachovaný pracovný a koncentračný tábor na Slovensku.

  V edukačnej časti programu žiaci absolvovali prednášky o útekoch z táborov smrti, o živote detí v táboroch smrti. Autentické výpovede tých, ktorí prežili najväčší vyhladzovací tábor Auschwitz,  zapôsobili na všetkých asi najviac V komentovanej  prehliadke tábora vyučujúci i študenti ocenili modernú expozíciu, ktorú navrhol architekt Veselý, autor slovenského pavilónu  v Osvienčime. Silným emočným zážitkom bola možnosť vojsť do vagóna, v ktorom transportovali ľudí do vyhladzovacích táborov.

  Ďakujeme pani profesorke Čačkovej a Paškovej, prof. Margočovi a Samákovi , ktorí nám zorganizovali návštevu autentického miesta, kde bolo  počas vojnového Slovenského štátu internovaných 16000 občanov.

 • Exkurzia - Brodzany - Uhrovec

  Dňa 22. 5. 2018 a 14. 6. 2018 sme (2.C a 3.C) navštívili v rámci výuky ruského jazyka Slovanské národné múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch, kde sme si pozreli stálu expozíciu o živote a diele jedného z najvýznamnejších ruských romantických básnikov a spisovateľov sveta. Krásny interiér kaštiela a priľahlý park dotvárajú atmosféru 18.-19. storočia, kedy sa rodina Friesenhofovcov zaslúžila o rozvoj tohto regiónu. Návštevou Domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci sme si pripomenuli významné udalosti zo života dvoch najdôležitejších osobností našej histórie, ktorí bojovali za práva Slovákov. Ďakujeme za krásnu exkurziu a tešíme sa na ďalšie zážitky.

 • VSTUPNÉ TESTY A ZÁPIS PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/19 V JAZYKOVEJ ŠKOLE TRENČÍN

  Jazyková škola Trenčín pozýva všetkých študentov na vstupné testy pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutočnia 25.6. a 26.6.2018 o 16.00 hod v Jazykovej škole Trenčín, budova Gymnázia Ľ. Štúra.

  Môžete študovať angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, ruštinu a japončinu a slovenčinu pre cudzincov.

  Zápis do všetkých ročníkov: v dňoch 27. - 29.6. 2018 od 9.00 – 14.00 hod (telefonický zápis alebo osobne), od 14.00 do 17.00 hod (osobne), budova Gymnázia Ľ. Štúra.

  T E Š Í M E  S A  N A V Á S !

 • Výsledky prijímacieho konania z 21.05.2018 nájdete v ľavom menu

 • MS vo florbale.

  Dňa 10. - 11. 5. 2018 sa naše žiačky zúčastnili

  školských majstrovstiev Slovenska v  Starej Ľubovni.

  Opäť dosiahli vynikajúci výsledok, keď obsadili 3.miesto.

  Gratulujeme !!!

 • Návšteva galérie

  Dňa 11. mája 2018 sme pod vedením Ing. Kadlicovej a Mgr. Marčekovej navštívili Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Prezreli sme si expozíciu venovanú architektovi Jánovi Blichovi a výstavu maturitných prác študentov SUŠ v Trenčíne. Ďakujeme za pekný umelecký zážitok.

  Trieda I. B

 • PRIJATIE U PREZIDENTA

  Delegáciu Olympiády ľudských práv prijal prezident SR Andrej Kiska

  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal dňa 10. mája 2018 v Grasalkovičovom paláci v Bratislave finalistov OĽP, ich učiteľov a organizačný výbor. Našu školu reprezentovala študentka III.B triedy Alena Večerová a Mgr. Alena Pašková.
   

 • Medzinárodná súťaž INTERSTENO

  Dňa 4. 5. 2018 sa naši žiaci zúčastnili Medzinárodnej súťaže v písaní na počítači vo viacerých jazykoch. Dosiahli veľmi pekné výsledky. Zo 722 účastníkov sa umiestnili nasledovne:

  20. miesto – Radoslav Rehák II.B – 10 jazykov

  28. miesto – Švančarová Simona II.A – 9 jazykov

  29. miesto - Rumančíková Veronika II.B – 10 jazykov

  34. miesto - Ladňáková Lea III.A – 6 jazykov

  39. miesto - Ištvánová Timea II.A – 9 jazykov

  40. miesto - Rehák Daniel II.A – 8 jazykov

  41. miesto - Blažejová Nina II.B – 8 jazykov

  44. miesto – Pasminková Terézia II.A – 9 jazykov

  52. miesto - Dovičinová Petra II.A – 5 jazykov

  53. miesto - Dzinová Dominika II.A – 8 jazykov

  55. miesto – Bobocká Vanda II.A – 8 jazykov

 • Olympiáda MLADÝ ÚČTOVNÍK

  Celoštátne kolo súťaže sa konalo 26. apríla 2018 v Žiline. Naši žiaci sa medzi finalistami nestratili. Gratulujeme

  Ivanovi Hlbockému - umiestnil sa na krásnom 3. mieste a Nikolasovi Šťastnému, ktorý obsadil 13. priečku.


  Diplom-Hlbocky.pdf  Poznáme výsledky regionálneho kola. GRATULUJEME 

  Nikolasovi Šťastnému a Ivanovi Hlbockému,

  ktorí postupujú do celoštátneho.kola.

  26. apríla 2018 VÁM držíme palce!!!

  Viac informácií nájdete na stránke

  www.kros.sk/olympiada


  Školské kolo pre žiakov štvrtého ročníka sa uskutočnilo dňa 15. februára 2018.

  Najlepšie výsledky dosiahli: 

                                             1. Nikolas Šťastný, IV. A   

                                             2. Ivan Hlbocký, IV. D                                        

                                            3. Lucia Matejková, IV. A

  Nikolas Šťastný a Ivan Hlbocký postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 23. marca 2018 v Žiline.   

  Želáme im veľa šťastia a úspešnú reprezentáciu.

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria