Navigácia

Právne informácie

Nedeľa 2. 8. 2015

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 3.8.2015)
Monika Hedviga Aninová (II. D)
Tamara Hulatová (I. D)
Ján Ďurica (III. B)
Pozajtra (Utorok 4.8.2015)
Romana Krajčíková (III. B)
René Lipták (I. D)
Dominik Dobiaš (III. C)
Dominika Drienková (I. A)
Dominik Fabian (II. B)
Dominika Gašparová (I. B)
Dominik Habánek (II. C)
Dominika Halaňuková (I. A)
Dominika Husárová (II. C)
Dominika Janegová (II. B)
Dominika Juhásová (II. A)
Dominik Juriga (III. D)
Dominika Kameniarová (III. A)
Dominika Kolníková (I. A)
Dominika Koreňová (I. D)
Dominik Kotlárik (III. A)
Dominika Kršáková (II. C)
Dominika Macášková (I. A)
Dominika Meščánková (III. A)
Dominika Minarovičová (III. D)
Dominik Piťo (III. B)
Dominik Repka (III. D)
Dominika Repárová (I. D)
Dominik Seriš (II. A)
Dominika Synaková (III. A)
Dominika Vydarená (III. D)
Dominika Ševčíková (II. C)

Kalendár

INFORMÁCIE

 • ÚRADNÉ HODINY NA SEKRETARIÁTE ŠKOLY

  od 17. 8. 2015 do 28. 8.2015 denne od 8,00 do 12,00 hod.


  - potvrdzovanie žiadaniek na autobusy a vlaky pre budúcich prvákov (žiadanky si treba priniesť)
  - informácie o stravovaíi sa v školskej jedálni

 • MLADÝ ÚČTOVNÍK

  výsledky školského kola Olympiády "Mladý účtovník"

  1. miesto Mária Kvasnicová III. D
  2. miesto Katarína Korytárová III. D
  3. miesto Mária Kiacová III. A
  Gratulujeme !!!
 • SÚŤAŽ

  Dňa 6. 5. 2015 sa konala v budove TSK Trenčín krajská súťaž pri príkežitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

  "Ľudovít Štúr - významná osobnosť slovenského národného života",

  v ktorej získalo družstvo našich žiakov 1. MIESTO !!!

 • Olympiáda MLADÝ ÚČTOVNÍK

  - celoslovenské kolo prebehlo 24. 4. 2015 v Žiline s týmito výsledkami

  2. miesto Júlia ŽABKOVÁ

  4. miesto Patrícia Mináriková

  Gratulujeme, za vzornú reprezentáciu a úžasné výkony v tak silnej konkurencii (142 súťažiacich) obom dievčatám ďakujeme!!!

 • Inovation camp

  sa konal 9. apríla 2015.

  Po roku si naša škola opäť odnáša prvenstvo vďaka

  Nikole Kováčovej 

  a z tretieho miesta sa potešila Martina Kolibárová.

 • Stredoškolská odborná činnosť

  V krajskom kole sa naši žiaci umiestnili v jednotlivých kategóriách nasledovne:

  13 - História, filozofia, právne vedy - Ondrej Királ - III. C - 8. miesto

  15 - Ekonomika a riadenie -  Mária Kvasnicová, Dominik Juriga - III. D - 7. miesto, Katarína Korytárová - III. D - 8. miesto

  17 - Pedagogika, psychológia, sociológia - Nikola Kotláriková - III. B - 7. miesto

 • SIP - spracovanie informácií na počítači

  CELOŠTÁTNE KOLO

  ROMANA SENKOVÁ

  VICEMAJSTERKOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KATEGÓRII UTX

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  - krajské kolo sa konalo 11. februára 2015. Našu školu reprezentoval Philipp Neuhold, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste.

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  dňa 15. januára 2015 sa uskutočnila na SOŠ - Pod Sokolicami 14 v Trenčíne, olympiáda v anglickom jazyku:

  Kategória 2A (I. a II. ročník):

  3. miesto – Dominik Fabian – II. B

  Študentovi gratulujeme!!!

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481821 - riaditeľ školy
  +42132/7481812 - sekretariát riaditeľa školy
  +42132/7481822 - zástupcovia riaditeľa školy
  +42132/7481824 - hospodárske oddelenie školy

Fotogaléria